Contoh Khutbah Jumat Bahasa Jawa

Contoh khutbah Jumat bahasa Jawa berikut kami sampaikan untuk Anda yang sedang mencari bahan untuk mengisi khutbah sholat Jum'at. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan salah satu contoh khutbah jumat yang berjudul Taqwa. Selengkapnya silahkan simak dibawah ini :

Contoh Khutbah Jumat Bahasa Jawa - pusber.com

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Tentang Taqwa

Poro hadirin sidang jamaah jumat ingkang dimulyaaken Alloh SWT. Wonten ing wekdal meniko monggo kito ngatah-ngatahaken muji syukur dateng Alloh, inggih puniko pengerane sedoyo alam, pengeran kang paring welas asih, lan  ugi pengeran kang nguasani dino piwalesan. Mboten wonten maleh pengeran kang haq disembah kejobo Alloh lan mung dumateng Alloh lah kito nyuwun pitulungan. Monggo kito nyuwun dumateng Alloh supados diparingi pituduh marang dalan ingkang lurus, inggih puniko dalane tiyang-tiyang ingkang diparingi nikmat kaleh Alloh, sanes dalane tiyang-tiyang ingkang sesat lan dibendu kaleh Alloh SWT, naudzubillah mindzalik. Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh, perlu kito sumerepi bilih menopo setiap khutbah jm’at puniko poro khotib mesti wasiat supados ningkataken taqwa dumateng kito sedoyo, ittaqulloha haqqo tuqotih walaatamuutunna illa waantum muslimuningkang artosipun: taqwao siro kabeh marang Alloh kanti saktemen-temene taqwa, lan ojo mati siro kabeh kejobo mati wonten keadaan Islam. Sangking wasiat meniko saget kito pendet kaleh kata kunci, pertama nopo ingkang dipun arani takwo, lan engkang nomer kaleh, nopo ingkang dipun arani Islam. Pertama, taqwo, secara umum taqwo iggih meniko wedi marang Alloh, maksudepun wedi marang ancamane Alloh. Keranten sifat wedi meniko tiyang kolowau selalu berusaha nglampahi sedoyo perkawis ingkang diwajibaken Alloh lan berusaha ngedohi sedoyo laranganepun Alloh SWT. Gusti Alloh sampun dawuh wonten surat Al-Baqoroh ayat tigo, alladziina yukminuuna bilghoibi wayuqiimuunassholata wamimma rozaqnaahum yunfiquun. Ingkang  artosepun, kang aran taqwo inggih punikoTiyang-tiyang ingkang iman marang kang ghoib (tegesepun iman dumateng Alloh, Malaikat, dino Akhir, lan qhodlo’qodar), tiyang ingkang ndiriaken sholat, lan nafkahaken sebagian rizki kang sampon diparingi Alloh dumateng kito, tegesepun aweh shodaqoh. Walladziinayukminuna bimaaunzila ilaika wamaa unzilaminqoblika wabil Aakhirotihum yuuqinuun. Lan ugi tiyang-tiyang ingkang iman marang kitap Alquran ingkang sampun diturunaken dumateng kito lan iman dumateng kitap-kitap sederengepun Alquran. Lan ugi tiyang-tiyang ingkang yaqin wontene kehidupan akhirot. Menikolah ingkang dipun arani kaleh ittaqulloha haqqo tuqotih(sejatine taqwo). Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh.ingkang Kaping kaleh, Islam. Kata Islam dipendet saking bahasa Arab salima ingkang artose slamet, sentosa, lan damai. Selajengepun berubah dados kataaslamaingkang arotose berserah diri, tunduk lan patuh. Mongko sebab meniko tiyang ingkang berserah diri, taat lan patuh dumateng Alloh dipun wastani kalihan tiyang muslim. Saking pengertian menikolah kata Islam parek kaleh kata agama ingkang gadahi arti keyakinan, addiinu allughotil yaqiin (agami secara lughot inggih puniko keyakinan. Dadosipun agomo puniko mung kangge tiyang-tiyang ingkang yaqin mawon, tegesepun tiyang ingkang iman. Lah tanda-tandanepun tiyang ingkang iman utawi yaqin inggeh meniko dzikrun katsiir, piambake katah ilinge dumateng Alloh. Semakin katah anggenipun eleng dumateng Alloh mongko semakin tinggi kualitas iman tiyang kolowau. Keranten sifat selalu eleng dumateng Alloh menikolah piambake selalu berusaha semaksimal mungkin anggenipun nglampahi sedoyo perintahepun Alloh lan ngedohi sedoyo laranganepun. Saking wasiat walaatamuutunnaillaa waantun muslimuun menikolah kito sedoyo dipun wanti-wanti, di eman kaleh Alloh supados mboten mati wonten ingdalem keadaan mboten Islam. Tegese mboten iman dumateng Alloh lan mboten ngelampahi sedoyo ingkang sampun disyariataken dining Alloh. Sehinggo tiyang meniko mati wonten keadaan kafir lan wonten akhirat mboten angsal pitulungane Alloh SWT, Naudzu billah min dzaliki. Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh. Saking menikolah kito diwajibaken Alloh nyuprih ilmu saking bayi dumugi liang lahat, tegese sampek sedo. Terlebih diwajibaken nyuprih ilmu agama, keranten kito gesang niki minongko tiyang ingkang wuto kang perlu teken supados mboten kesasar lan butuh bimbingan saking tiyang ingkang saget dipercoyo supados mboten disasaraken anggenipun mlampah. Ten mriki ilmu agami minongko teken, lan tiyang ingkang saget dipercados omongane inggeh puniko dawuhe poro Ulama’. Keranten al ulamaa’u warosatul ambiyaa’I (ulama’ meniko pewaris poro nabi). Dados ilmu puniko mboten ten sekolah-sekolahan mawon, nanging ten pundi-pundi panggenan. Sopo wonge ingkang demen kaleh Ulama’ berarti tiyang kolowau demen kaleh Nabi, lan sinten tiyang ingkang demen kaleh nabi, berarti demen kaleh Alloh. Mongko Alloh bakal paring pitulungan dateng tiyang kolowau supados slamet dunyo lan akhirot. Lan semunu ugo sewalike, sinten tiyang ingkang geting marang Ulama’ berarti tiyang kolowau geting kaleh Nabi, lan sinten tiyang ingkang geting kaleh Nabi berarti tiyang kolowau geting kaleh Alloh. Mongko tiyang meniko di jaraken Alloh wonten kesesatan, lan ten akhirat tiyang meniko mboten angsal syafa’atepun kanjeng nabi, tegese mboten angsal pitulungane Alloh SWT. Naudzubillahimindzalik.. Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh, saking meniko kito sampun mngertosi dununge taqwo, iman lan Islam. Bilih agomo puniko kangge tiyang ingkang percoyo mawon, tegesepun iman dumateng Alloh. Lah pengamalan saking iman punikolah ingkang disebut kalian taqwa, yakni beruaha semaksimal mungkin nglampai sedoyo perkawis ingkang diwajibaken Alloh lan berusaha ngedohi sedoyo perkawis ingkang dipun larang kaleh Alloh. Supados kito tergolong tiyang ingkang muslim Sejati, tiyang ingkang slamet kerono angsal pitulungane Alloh ndunyo lan akhirat. Amin amin yaarobbal aalamiin.. Ja’alallohu waiiyakum minal faaiziin..

Contoh Khutbah Jumat Bahasa Jawa | pusbercom | 4.5